Prvi psihiatrični pregled je usmerjen v ugotavljanje težav s področja duševnega zdravja.

Prvemu psihiatričnemu pregledu sledijo krajši kontrolni psihiatrični pregledi,
namenjeni rednemu spremljanju poteka zdravljenja.

Na vašo željo vam izdam specialistično mnenje za področje psihiatrije.

Psihiatrično pomoč nudim pri naslednjih motnjah duševnega zdravja:

 • anksiozne in depresivne motnje,
 • stresne motnje in sindrom izgorelosti,
 • obsesivno kompulzivna motnja,
 • bipolarna motnja razpoloženja,
 • somatoformne motnje,
 • psihične težave ob telesnih boleznih in poškodbah, fibromialgija,
 • psihične stiske ob pomembnih življenjskih izgubah, žalovanju,
 • čustvene in vedenjske motnje v obdobju mladostništva,
 • motnja pozornosti in aktivnosti – ADHD,
 • mejna osebnostna motnja in druge osebnostne motnje,
 • odvisnost od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi,
 • motnje spanja, motnje hranjenja, spolne motnje,
 • psihotične motnje in shizofrenija,
 • demence in druge kognitivne motnje.

Psihiatrični pregledi

Na prvem psihiatričnem pregledu skupaj raziščemo glavni problem in njegove vplive na opravljanje vašega dela,
na prostočasne aktivnosti in odnose s pomembnimi drugimi.
Sledi strokovna ocena klinične slike in skupno oblikovanje za vas pomembnih terapevtskih ciljev.

V primeru, da skupaj ugotovimo, da so težave, ki so vas pripeljale tako kompleksne, intenzivne ali dolgotrajne,
da pomembno negativno vplivajo na vašo učinkovitost in kvaliteto vsakdanjega življenja, tako v domačem kot v delovnem okolju,
težave opredelimo kot posamezno duševno motnjo, oziroma postavimo diagnozo.

Zaželeno je, da na prvi pregled s seboj prinesete izvide predhodnih obravnav ali preiskav.
Po psihodiagnostičnemu intervjuju in pregledu predložene dokumentacije vam po potrebi priporočim nadaljnje diagnostične postopke
za izključitev organskih vzrokov težav ali ciljan kliničnopsihološki pregled.

Prvi psihiatrični pregled traja približno 60 minut.
Izvaja se ob ponedeljkih popoldne v specialistični ordinaciji na Palmejevi ulici 14 v Ljubljani.
Čakalna doba za prvi pregled je do 4 tedne.

Po dogovoru lahko prvi pregled opravimo preko spletnega videoklica.
Čakalna doba je do 3 tedne.
Prejmete izvid z mnenjem in priporočili.

Po potrebi vam predpišem recepte za zdravila, ki jih kupite v lekarni
ali vam jih na podlagi specialističnega mnenja predpiše osebni zdravnik, brez doplačil.
Storitev je samoplačniška in stane 100 evrov.

Glede na ugotovitve se pogovorimo o najustreznejših oblikah zdravljenja:

 • Ob blagih do zmernih težavah z omejenim vplivom na vaše vsakdanje počutje in delovanje poskušamo povrnitev zdravja in psihičnega blagostanja doseči s skrbno izbiro psihoterapevtskih pristopov. Ključni so ustrezna psihoedukacija, nudenje podpore vam in vašim svojcem in vsi komplementarni ukrepi za zdrav življenjski slog.
 • Pri obravnavi zmernih do hudih motenj, s pomembnim škodljivim vplivom na psihofizično zdravje in življenje vas in vaših svojcev, me vodi načelo, da sta psihofarmakološka terapija in psihoterapija dve nogi psihiatrije. Psihiatrija pa ne more korakati v prihodnost samo po eni nogi.
 • Dokazano je bilo, da premišljena izbira in ustrezna aplikacija farmakološke terapije skupaj z ustreznimi psihoterapevtskimi pristopi dajeta občutno boljše rezultate, kot vsaka izmed njiju sama po sebi, po enačbi 1+1 = 3. Če je le mogoče, vam zato predlagam vključitev v programe celostne podpore, ki vključujejo individualne kombinacije vseh omenjenih dokazano učinkovitih pristopov zdravljenja težav s področja duševnega zdravja.

Kontrolni pregledi

Kontrolni psihiatrični pregledi so namenjeni spremljanju poteka zdravljenja, sprememb v vašem počutju in pogovoru z vami.

 • Izvajamo jih v intenzivni fazi zdravljenja, tekom nadaljevalnega in vzdrževalnega zdravljenja. Potek in uspešnost zdravljenja spremljamo na rednih tedenskih oziroma mesečnih kontrolnih psihiatričnih pregledih.
 • Glede na vaša poročanja izvajamo sprotne prilagoditve farmakološke terapije, predvsem pa prejmete personalizirano psihoedukacijo, usmerjeno v prepoznavanje zgodnjih znakov težav in v preprečevanje ponovitev in poslabšanj.
 • Dogovorimo se lahko za krajši – do 25 minutni pregled, ki stane 50 evrov ali daljši do 50 minutni pregled, ki stane 80 evrov. 

Ali lahko zaupam zdravilom?

Veliko ljudi ima takšne in drugačne zadržke glede zdravljenja z zdravili. 
Še veliko huje pa je, ko govorimo o “zdravilih za živce”.
Po mojih izkušnjah se veliko ljudi psihiatričnih zdravil boji
ali ne zaupa v njihovo delovanje.

Med ljudmi in predvsem na spletu se širijo takšni in drugačni miti, netočne informacije
in žal tudi zavajanja vezana na psihiatrična zdravila.
Človeška domišljija in fantazije o vplivih zdravil na počutje in delovanje človeka pa so kot kaže brezmejne.
Nekateri ljudje prav zaradi predpisovanja zdravil omalovažujejo psihiatre kot take,
jim pripisujejo podkupljivost s strani akterjev farmacevtske industrije, ali celo “namerno zastrupljanje s kemijo”.

Tudi sama se strinjam, da previdnost pri zdravilih ni nikoli odveč.
Pri svojem delu pa lahko vsak dan na lastne oči opazujem,
kako zdravila, ko so izbrana in aplicirana pravilno, čisto zares delujejo.

Svoje osnovno zdravniško poslanstvo vidim v sprotnem podajanju povratnih informacij
na vaša opažanja tekom procesa zdravljenja.
Razlage poleg psiholoških in odnosnih vidikov vsebujejo pojasnila tudi o nevro-biološkem ozadju vaših težav
in so podane na vam razumljiv način.
Moja dolžnost je, da vam ob ustreznih indikacijah poleg ostalih terapevtskih ukrepov
predstavim tudi individualno izbrano biološko oziroma psihofarmakološko zdravljenje.

Najpomembneje se mi zdi, da imate lahko na vsakem koraku dovolj kvalitetnih in zaupanja vrednih informacij
in hkrati psihološke podpore, da se lahko,
kar se da sproščeno odločate v svojo korist ob za to pravem času.

Za učinkovito in varno predpisovanje zdravil
je pomembno dobro poznavanje nevrobiologije, psihopatologije in psihofarmakologije.
Na področju razvoja psihiatričnih zdravil sta medicina in farmacija
samo v času moje klinične prakse izjemno napredovali.

Na srečo imamo danes na voljo zdravila, ki so učinkovita,
delujejo veliko bolj ciljano in so bolje prenosljiva, kot so bila pred desetletji.
Le dovolj poglobljena diagnostika in umeščanje posameznega simptoma v širši kontekst
omogočajo dobre izbire in želene spremembe.

Izrednega pomena je redno spremljanje vašega počutja in napredovanja zdravljenja,
tekoča medsebojna komunikacija in vzpostavitev dobre terapevtsko-delovne zveze.

KAKO VAM LAHKO POMAGAM?

Kontakt

Vaše klice, namenjene vprašanjem ali naročanju, sprejemam osebno, brez posrednikov.
Moje delo pa od mene zahteva, da sem prisotna s polno pozornostjo, brez motilcev.
Telefon je tako večino časa utišan, za vas pa sem dosegljiva na elektronskem naslovu.
Preko telefona mi lahko posredujete obvestila o morebitnih nepredvidenih spremembah na dan srečanja,
pokličem vas tudi v primeru tehničnih težav ob spletnih videoseansah.

Hvala za razumevanje.

Lokacija:

Psihoterapija in psihoedukacija: Ulica Ivana Roba 19, Ljubljana – Vič

Psihiatrija: Palmejeva ulica 14, Ljubljana – Bežigrad

Posvetovalnica za duševno zdravje Pax et amor nima koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe.
Vse storitve v okviru psihiatrije, psihoterapije in psihoedukacije so samoplačniške. Cene za posamezne posvete so odvisne od vrste storitve in pogostosti terapevtskih srečanj in se gibljenjo od 40-100 evrov na srečanje.

Nekaj delovnih ur na mesec klientom, ki so motivirani za delo in hkrati finančno omejeni, omogočim pro bono. 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE