OMRA

OMRA je inovativen program, v katerem boste pridobili odgovore na številna vprašanja o motnjah, povezanih s stresom, motnjah razpoloženja, kamor spadajo tudi depresija, anksiozne motnje in bipolarna motnja razpoloženja in o osebnostnih motnjah.

VEČ

PASTI PSIHOPATOLOGIJE

Mala šola psihiatrije za psihoterapevte, psihosocialne svetovalce in life – coache

VEČ

PRISPEVKI V MEDIJIH

RTV Slovenija
Revija Vice versa
Revija Doktor 24

VEČ
 • OMRA je akronim za program z naslovom „Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja.“
  ZRC SAZU je vodilni partner programa OMRA, namen katerega je raztapljanje predsodkov o duševnem zdravju
  ter predvsem dvig pismenosti za boljše prepoznavanje motenj razpoloženja in osebnostnih motenj.
 • Program OMRA v okviru svoje spletne strani in brezplačnih praktičnih izobraževanj
  ponuja odgovore na različne izzive na področju razpoloženjskih motenj:
  kako hitreje prepoznati težave ter poiskati primerno zdravljenje,
  kako obvladati dejavnike tveganja in krepiti varovalne dejavnike,
  zakaj je pomembno zniževanje stigme,
  kako hitreje do rešitve s strokovno pomočjo ali z različnimi oblikami samopomoči
  ter kako doseči realnejša pričakovanja glede učinkov zdravljenja duševnih motenj.
 • Posvetovalnica za duševno zdravje – Pax et amor je pridruženi partner programa OMRA.
  Kot pridruženi partner prostovoljno sodelujem pri izvajanju brezplačnih praktičnih izobraževanj
  in pripravi prispevkov s področja duševnega zdravja, ki se objavljajo na spletni strani OMRA in v javnih občilih.
  Uporabnikom storitev posvetovalnice Pax et amor pa so poleg brezplačnih izobraževanj
  na voljo brezplačne tiskovine (priročniki, letaki, zloženke), spletna izobraževalna gradiva, novičniki in obvestila, objavljena na tej strani,
  s ciljem, da predstavimo pomen dobrega duševnega zdravja.

Program „Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja in osebnostnih motenj“ sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Povezavana spletno stran OMRA:

Kaj so cilji Male šole psihiatrije in kaj se boste lahko naučili?

 • Pregled najpogostejših klinično pomembnih psihičnih motenj tako s teoretičnega
  kot s praktično-terapevtskega vidika. (Klinična slika, epidemiologija, patofiziologija, zdravljenje);
 • Prepoznati,  kdaj klientove življenjske težave prerastejo v klinično pomembno duševno motnjo,
  oziroma so posledica organske bolezni in je potrebno za zagotovitev ohranjanja klientovega zdravja
  ali celo življenja v terapevtsko obravnavo vključiti družinskega zdravnika ali psihiatra. (Psihodiagnostični intervju)
 • Kako se kot terapevt izogniti pastem pri delu s klienti s posameznimi psihičnimi motnjami
  in kako nam razumevanje človeške psihe iz biološkega, nevroznanstvenega in psihološkega vidika
  lahko pomaga pri učinkovitejšemu delu s klienti. (Indikacije/kontraindikacije za terapijo, Intervencijska orodja);
 • Kako se s klientom pogovoriti in ga motivirati za obisk pri strokovnjaku iz zdravstvene
  in psihosocialne mreže pomoči, ko ugotovimo, da gre za klinično pomembno psihično motnjo
  in je potrebno delovati na področju zmanjševanja strahu, sramu, krivde in stigme. (Motivacijski intervju)
 • Spodbuditi ne-klinične psihoterapevte in coache k povezovanju s kliniki
  pri zdravljenju oseb z izkušnjo dolgotrajnih težav v duševnem zdravju.
  Te osebe bi pri svojem zdravljenju še posebej nujno potrebovale dodatno pomoč
  pri delovanju v vsakdanjem življenju, a ta ni krita iz sredstev zdravstvenih zavarovanj. 
 • Krepiti multidisciplinarno sodelovanje in timsko delo,
  saj lahko le vsi skupaj zagotovimo dovolj kakovostno in celostno obravnavo ljudem, ki jo potrebujejo
 • Vsak modul vsebuje kratek pregled teoretičnih in praktičnih izhodišč, interaktivno diskusijo,
  prikaz primerov z igranjem vlog in izmenjavo povratnih informacij med udeleženci.

Program Male šole psihiatrije Pasti psihopatologije:

Uvod v psihopatologijo
Anksiozne, stresne in razpoloženjske motnje
Samomorilnost in psihotične motnje
Osebnostne motnje, odvisnosti
Organske motnje in motnje hranjenja, spanja in spolne motnje
Intervizija / supervizija – trening praktičnih veščin na primerih iz prakse

Vizija in cilji izobraževalnega programa Pasti  psihopatologije

Prav izzivi s katerimi sva se snovalki izobraževalnega programa srečevali pri svojem delu s klienti,
ena v kliničnem in druga v izven-kliničnem okolju, so naju spodbudili, da se poveževa in izmenjava svoje znanje in izkušnje.
Zavedanje, da je možno le s celostnim pristopom in z multidisciplinarnim sodelovanjem
zagotoviti klientu dovolj kakovostno in celostno obravnavo,
je porodilo idejo, da oblikujeva izobraževalni program iz psihopatologije
za tiste terapevte, ki ne izhajajo iz zdravstvene stroke, bi pa kljub temu s svojim znanjem in izkušnjami iz drugih področji
želeli pomagati ljudem, ki se znajdejo v stiski ali pa želijo zgolj ‘delati na sebi’. 

Sva dve družinski psihoterapevtki in izhajava tako iz različni psihoterapevtskih šol,
kot tudi iz različnih poklicnih usmerjenosti.
Najin osnovni motiv pa je, da bi posamezniki ali organizacije,
kidelajo z ljudmi z bolj ali manj hudimi težavami v duševnem zdravju,
dobili več priložnosti za povezovanje in izmenjavo znanj in izkušenj.

Do sedaj smo izvedli dva sklopa izobraževanj za terapevte in coache in enega za psihologe slovenske policije.
Datumi za nove izobraževalne module bodo razpisani.
Sledite nam lahko tudi na naši facebook strani @pastipsihopatologije

V pričakovanju plodnega sodelovanja se veseliva srečanja z vami
Sanja Kranjc, mag. zakonskih in druž. študij, zakonska in družinska terapevtka
in
Julija Kržišnik, dr. med., spec. psih, sistemska terapevtka

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Kontakt

Vaše klice, namenjene vprašanjem ali naročanju, sprejemam osebno, brez posrednikov.
Moje delo pa od mene zahteva, da sem prisotna s polno pozornostjo, brez motilcev.
Telefon je tako večino časa utišan, za vas pa sem dosegljiva na elektronskem naslovu.
Preko telefona mi lahko posredujete obvestila o morebitnih nepredvidenih spremembah na dan srečanja,
pokličem vas tudi v primeru tehničnih težav ob spletnih videoseansah.

Hvala za razumevanje.

Lokacija:

Psihoterapija in psihoedukacija: Ulica Ivana Roba 19, Ljubljana – Vič

Psihiatrija: Palmejeva ulica 14, Ljubljana – Bežigrad

Posvetovalnica za duševno zdravje Pax et amor nima koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe.
Vse storitve v okviru psihiatrije, psihoterapije in psihoedukacije so samoplačniške. Cene za posamezne posvete so odvisne od vrste storitve in pogostosti terapevtskih srečanj in se gibljenjo od 40-100 evrov na srečanje.

Nekaj delovnih ur na mesec klientom, ki so motivirani za delo in hkrati finančno omejeni, omogočim pro bono. 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE