Raziskave kažejo, da veliko ljudi v stiski ne poišče ustrezne psihiatrične ali psihoterapevtske pomoči,
saj se ob iskanju pomoči srečajo z najrazličnejšimi ovirami.

Ovira jih pomanjkanje časa, nedostopnost pomoči zaradi fizične oddaljenosti ustreznih ustanov ali predolgih čakalnih vrst,
strah pred stigmatizacijo, omejene finančne zmožnosti, pomanjkljiva informiranost in drugo.

Od leta 2020 dalje iskanje pomoči še dodatno omejujejo strah pred okužbo z novim koronavirusom
in ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije.

Na drugi strani pa smo v novi realnosti, ki jo je prinesla pandemija, spoznali,
da vse naprednejša informacijska in telekomunikacijska tehnologija
lahko pomaga te ovire premostiti.

  • Spletna terapija je enostavna, varna in diskretna, saj vam poleg poti do zdravstvenih ustanov prihrani tudi čakanje v čakalnicah, kjer bi lahko srečali svoje znance, preden bi bili zato pripravljeni. Do določene mere lahko spletno posvetovanje poteka tudi brez vaše popolne identifikacije, dokler na njo morda še niste povsem pripravljeni. Poteka preko enostavnega in zaščitenega spletnega videokonferenčnega orodja, ki ne potrebuje nameščanj dodatnih programov.
  • Spletna psihoterapija je dostopna ne glede na vašo fizično oddaljenost od doma ali od ustanov, ki nudijo pomoč v duševnem zdravju. Nemoteno lahko poteka tudi ob potovanjih ali selitvah v tujino. Koristite jo lahko tudi tisti z omejeno gibljivostjo, telesno bolni in starejši, v obdobju nosečnosti in starši mlajših otrok, ki si težje zagotovite varstvo. Prihranite čas za pot in potne stroške. V času pandemije COVID-19 za udeležbo na spletnih terapijah seveda ne potrebujete dokazovanja pogojev PCT.
  • Spletna psihoterapija poteka iz varnega zavetja vašega doma in je zato lahko bolj neposredna in sproščena. Meni kot terapevtu pa omogoča bolj pristen stik z vašim domačim okoljem in vašimi bližnjimi, kadar je to potrebno in ko ste za to pripravljeni. Stik z očmi je sicer drugačen, saj preko spleta ni mogoče gledati neposredno v oči. Najbolj naravno se počutimo, če med pogovorom sedimo približno en meter od ekrana. Čez nekaj časa lahko celo pozabite, da govorite na spletu.

Tako daleč, a tako blizu.

 

Spletne videoseanse so se izkazale za obliko dela,
ki je po učinkovitosti dokazano primerljiva tradicionalnim “face-to-face”
oblikam nudenja bio-psiho-socialne podpore ljudem.
Varno je domnevati, da se bodo potrebe po tovrstni podpori
v letih po pandemiji pri ljudeh še povečevale.

Kljub zavedanju, da je najpomembnejši del psihoterapije in zdravljenja
odnos med klientom in terapevtom
in kljub začetni zadržanosti psihoterapevtov
pred modernimi pristopi zdravljenja na daljavo,
so dosedanje izkušnje s spletnimi video posveti pozitivne.

Izsledki raziskav so pokazali, da je zadovoljstvo klientov,
ki koristijo izključno spletne videoseanse enako ali večje
v primerjavi z zadovoljstvom klientov,
ki so se hkrati posluževali obeh načinov dela
ali samo tradicionalnih seans, ko sta klient in terapevt v istem prostoru.

V skladu s statistiko so tudi moje dosedanje klinične izkušnje s spletno terapijo.
Opazila sem, da so se na nov način dela lažje privadili klienti,
s katerimi smo že prej vzpostavili dober terapevtski odnos
in dobro terapevtsko-delovno zvezo.

Sama sem moderni tehnologiji izjemno hvaležna.
Omogoča mi, da sem za pomoč lahko na voljo širšemu krogu ljudi.
Vam pa nudi hitrejši in lažji stik z mano takrat, ko ga potrebujete.

Spletni videoposveti običajno trajajo 50 minut
in lahko hkrati vključujejo različno število klientov.

Zaradi lažje dostopnosti in časovne ekonomičnosti bodo vaši termini lahko pogostejši
in bolj prilagojeni na spremenljivost in nepredvidljivost vsakodnevnih urnikov.

Pomembne spremembe lahko dosežemo že na enem samem srečanju,
sicer pa lahko delo na daljavo v poljubni meri nadomesti delo v istem prostoru.

KAKO VAM LAHKO POMAGAM?

Kontakt

Vaše klice, namenjene vprašanjem ali naročanju, sprejemam osebno, brez posrednikov.
Moje delo pa od mene zahteva, da sem prisotna s polno pozornostjo, brez motilcev.
Telefon je tako večino časa utišan, za vas pa sem dosegljiva na elektronskem naslovu.
Preko telefona mi lahko posredujete obvestila o morebitnih nepredvidenih spremembah na dan srečanja,
pokličem vas tudi v primeru tehničnih težav ob spletnih videoseansah.

Hvala za razumevanje.

Lokacija:

Psihoterapija in psihoedukacija: Ulica Ivana Roba 19, Ljubljana – Vič

Psihiatrija: Palmejeva ulica 14, Ljubljana – Bežigrad

Posvetovalnica za duševno zdravje Pax et amor nima koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe.
Vse storitve v okviru psihiatrije, psihoterapije in psihoedukacije so samoplačniške. Cene za posamezne posvete so odvisne od vrste storitve in pogostosti terapevtskih srečanj in se gibljenjo od 40-100 evrov na srečanje.

Nekaj delovnih ur na mesec klientom, ki so motivirani za delo in hkrati finančno omejeni, omogočim pro bono. 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE