pasti_psihopatologije

Mala šola psihiatrije
za psihosocialne svetovalce, psihoterapevte in coache

ter vse, ki vas zanima pridobitev novih znanj in veščin
s področja ohranjanja duševnega zdravja.

Trajanje programa:

Od 19. marca do 14. maja 2022

3 spletni moduli ob sobotah dopoldne

Število ur: 

11 kontaktnih ur – 3x po 3,5 – 4 ure:

1,5 – 2 uri – interaktivno predavanje z diskusijo;

1, 5 – 2 uri – praktični primeri, igranje vlog, ”peer-coach” intervizija / supervizija, evalvacija.

Komu je program namenjen?

Izpopolnjevanje je namenjeno psihosocialnim svetovalcem, psihologom, psihoterapevtom in coachem (ter študentom omenjenih smeri), ki si želite osvojiti specifična znanja in veščine za prepoznavanje ter obravnavo klientov z izkušnjami stresnih, anksioznih in razpoloženjskih motenj v trenutnem, s pandemijo COVID-19 obremenjenem času. 

Kaj boste s programom pridobili?

 • Pregled stresnih, anksioznih in razpoloženjskih duševnih motenj v trenutnem času –  teoretični in praktično-svetovalni vidik:
  • Klasifikacije (MKB, DSM),
  • Klinična slika,
  • Epidemiologija,
  • Patofiziologija,
  • Zdravljenje;
 • Prepoznavanje, kdaj klientove življenjske težave prerastejo v klinično pomembno duševno motnjo oziroma so posledica organske bolezni in je potrebno za zagotovitev ohranjanja klientovega zdravja ali celo življenja v terapevtsko obravnavo vključiti družinskega zdravnika ali psihiatra;
 • Znanje o psihodiagnostičnem intervjuju, motivacijskem intervjuju in o oceni samomorilnosti;
 • Novo znanje za kompetentno nudenje psihosocialne in terapevtske pomoči osebam z izkušnjo težav na področju duševnega zdravja;
 • Praktične vaje in tehnike, ki jih boste lahko uporabili v vaši svetovalni in terapevtski praksi.

Vsebine:

1. modul: Pandemija COVID-19 in duševno zdravje

Stresni odziv in stresne motnje, pandemska izčrpanost, sindrom izgorelosti

 • Kaj pomeni epidemija in zakaj nam prinaša stres;
 • Posledice koronakrize in same bolezni COVID-19 na duševno zdravje;
 • Pasti in izzivi pri delu s klienti;
 • Priporočila za delo s klienti in skrb zase;
 • Kako se zaščititi pred izgorevanjem v koronakrizi;
 • Praktični del: ”Peer-coach”  intervizija / supervizija;
 • Diskusija z evalvacijo.

2. modul: Anksiozne motnje

Anksiozne motnje pod drobnogledom, pasti pri obravnavi oseb z izkušnjo anksioznih motenj

 • Kaj že vemo o anksioznih motnjah? Naše izkušnje, prepričanja, miti, dileme;
 • Razdelitev motenj po mednarodnih klasifikacijah – Klinična slika – Epidemiologija, patofiziologija – nevrobiološko ozadje motenj;
 • Zdravljenje: farmakološki, psihološki, komplementarni pristopi;
 • Oblike sodelovanja med strokovnjaki;
 • Praktični del: Prikazi primerov anksioznih motenj, igranje vlog, lastni primeri iz prakse – ”Peer-coach”  intervizija / supervizija;
 • Diskusija z evalvacijo.

3. modul: Razpoloženjske motnje,  samomorilnost in samopoškodbeno vedenje

 • Kaj že vemo o motnjah razpoloženja, samomorilnosti in samopoškodbenem vedenju? Naše izkušnje, prepričanja, miti, dileme;
 • Teoretična izhodišča – Razdelitev razpoloženjskih motenj po MKB – Klinična slika – Epidemiologija,  patofiziologija – nevrobiološko ozadje motenj;
 • Zdravljenje: farmakološki, psihološki, komplementarni pristopi;
 • Pasti pri obravnavi razpoloženjskih motenj;
 • Samomorilno in samopoškodbeno vedenje;
 • Ocena samomorilnosti, ukrepanje;
 • Oblike sodelovanja med strokovnjaki;
 • Praktični del: Prikazi primerov razpoloženjskih motenj, igranje vlog, lastni primeri iz prakse, trening ocene samomorilnosti –  ”Peer-coach”  intervizija / supervizija;
 • Diskusija z evalvacijo.

Termini: 

Marec – maj 2022

3 spletni moduli ob sobotah dopoldne – od 9. do 12. 30 oz. 13. ure

 1. modul: sobota, 19. marec 2022
 2. modul: sobota, 9. april 2022
 3. modul: sobota, 14. maj 2022

Metode dela: 

Predavanja, izkustvene vaje, delo v parih in manjših skupinah, analiza praktičnih primerov, demonstracija intervjujev, svetovanja, peer-coach intervizija / supervizija, primeri iz lastne prakse idr.

Način izvedbe: 

Preko spletne platforme ZOOM.

Več o izvajalki:

Julija Kržišnik je leta 2011 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leto pozneje je opravila strokovni izpit za opravljanje poklica doktor medicine na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. V letih od 2012 do 2017 je opravljala klinično specializacijo iz psihiatrije, zaposlena na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Opravila je podiplomsko izobraževanje iz psihopatologije, psihofarmakologije in psihoterapije ter izpopolnjevanje iz sodnomedicinske psihiatrije  v Zaporski psihiatrični kliniki v Berlinu v Nemčiji. Specialistični izpit iz psihiatrije je iz teme Motnja pozornosti in aktivnosti na stičišču z bipolarno motnjo razpoloženja zaključila s pohvalo. V letih 2018-2021 si je nabirala dragocene delovne izkušnje kot specialistka psihiatrije v psihiatričnih ambulantah za odrasle in mladostnike v Ljubljani ter v Centru za duševno zdravje odraslih Posavje.

Leta 2020 je zaključila podiplomski študij iz Družinske sistemske psihoterapije, ki ga organizirata Medicinska fakulteta v Ljubljani ter Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo iz Ljubljane in Londona.

Od leta 2021 deluje v zasebni Posvetovalnici za duševno zdravje Pax et amor v Ljubljani. Sodeluje pri izvajanju inovativnega programa za opismenjevanje na področju stresnih, razpoloženjskih, anksioznih in osebnostnih motenj – OMRA, ki je financiran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Poleg vsakodnevnega dela s pacienti in klienti v zasebni praksi že četrto leto organizira Malo šolo psihiatrije za izvenklinične psihoterapevte, psihosocialne svetovalce in coache z naslovom Pasti psihopatologije ter številna druga izobraževanja na področju preventive in ohranjanja duševnega zdravja.

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeležence vseh treh spletnih modulov (11 kontaktnih ur) znaša 245 evrov 
in se plača preko bančnega nakazila v enkratnem znesku.

Udeleženci prejmejo gradivo izvajalke in e-potrdilo o udeležbi. Potrdilo se izda na prošnjo udeleženca.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 7. marca 2022. 

S prijavo se prijavitelj zavezuje k plačilu celotnega zneska izobraževanja in soglaša, da KVS Slovenija ter izvajalec posredovane osebne podatke zbirata in obdelujeta z namenom prijave ter izvedbe izobraževanja.

Kotizacijo v enkratnem znesku poravnate najkasneje do 15. 3. 2022. 
Račun za plačilo prejmete po izvedenem prvem spletnem modulu.

Podatki za plačilo kotizacije:

Julija Kržišnik s.p. 

Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0311 9100 0057 238

Znesek: 245,00 eur

Sklic: SI12 0000 ali SI99

Namen plačila: PSIHOEDUKACIJA

Minimalno število s plačilom potrjenih prijav za izvedbo izobraževanja je 12 udeležencev.

O izpeljavi izobraževanja boste prek e-pošte predvidoma obveščeni 

v sredo, 16. 3. 2022 po elektronski pošti.

V primeru nezadostnega števila prijav se izvajalka obvezuje, da bo plačane kotizacije vrnila na vaš TRR najkasneje do 18. 3. 2022.

Izobraževanje bo izvedeno v sodelovanju s

Zgodba, ki povezuje.