Pridobitev dovoljenja

Ministrstva za zdravje RS

za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti

na področju psihiatrije

Ustanovitev posvetovalnice za duševno zdravje – Pax et amor.