S pohvalo zaključen

specialistični izpit iz psihiatrije

 

Specializacija iz psihiatrije na Univerzitetni Psihiatrični kliniki Ljubljana.

 

Podiplomsko izobraževanjem iz psihopatologije, psihofarmakologije in psihoterapije

 

Izpopolnjevanje iz sodnomedicinske psihiatrije – Zaporska psihiatrična klinika, JVA Plötzensee, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Berlin, Nemčija