2021

Pridobitev dovoljenja Ministrstva za zdravje RS za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju psihiatrije Ustanovitev posvetovalnice za duševno zdravje – Pax et amor.

2020 – 2021

Centrer za duševno zdravje odraslih Posavje, Zdravstveni dom Sevnica   Julija Kržišnik, psihoedukacija in psihoterapija, s.p.

2017 – 2021

Delovne izkušnje – specialistka psihiatrije 2017- 2020 Klinika za psihiatrijo in psihoterapijo, Dirona d.o.o. Psihiatrična ambulanta za mladostnike, Lahezis d.o.o.  2018 – 2021 Klinika Doktor 24 d.o.o.

2013 – 2020

Podiplomski študij družinske in sistemske psihoterapije   Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo, Ljubljana   The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, London, Združeno kraljestvo

2012 – 2017

S pohvalo zaključen specialistični izpit iz psihiatrije   Specializacija iz psihiatrije na Univerzitetni Psihiatrični kliniki Ljubljana.   Podiplomsko izobraževanjem iz psihopatologije, psihofarmakologije in psihoterapije   Izpopolnjevanje iz sodnomedicinske psihiatrije – Zaporska psihiatrična klinika, JVA Plötzensee, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Berlin, Nemčija

2004 – 2011

Diploma Medicinske fakultete v Ljubljani   Študentka medicine in prostovoljka v Psihiatrični bolnišnici Idrija, Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in na Cliniche psichiatriche Policlinico Bari, Italija